Privacy regel

Foto Leenarts h.o.d.n. fotoalbum-winkel.nl respecteert de privacy van alle klanten en bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen of doorgeven, maar alleen gebruiken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Zie ook onze algemene leveringsvoorwaarden onder punt 15.

Tevens is het sinds 5 juni 2012 verplicht om kenbaar te maken of een website cookies gebruikt die niet functioneel van aard zijn. Fotoalbum-winkel.nl maakt geen gebruik van zogenaamde tracking en statistiek cookies. Hierdoor voldoen wij aan de huidige wetgeving.

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@camera4u.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 18,95 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
* Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen, zoals software met licentiecode, harde schijven, inkt, films, accu's, boeken, artikelen in blisterverpakking.
* Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals hoofdtelefoons en oordopjes
* CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is.
* Zakelijke klanten.